Visjon og filosofi


Visjon

Den foretrukne samtalepartner for strategiutvikling og resultatforbedring

Forretningsidé

Retail Future skal forsterke kundens konkurransekraft ved hjelp av praktiske og tilpassede metoder for strategisk utvikling, implementering, evaluering og trening.

Kjerneverdier

Utfordrende

Engasjement - provoserende – bryte barrierer – nytenkende

Samhandling
Dialog – dynamikk – felles plattform - forankring

Kremmerånd
Kundelønnsomhet – merverdi

Arbeidsglede
Kultur – holdninger – fremtidstro - entusiasme - trivsel


Arbeidsfilosofi

Vi hjelper eiere, ledere og medarbeidere til å nå sine mål gjennom en samarbeidsprosess basert på felles forståelse, læring og utvikling. Dette skal skille oss positivt fra våre konkurrenter og gjøre oss foretrukne. Belønningen vår skal være langsiktige og utfordrende relasjoner og lystbetonte arbeidsoppgaver.

Nøkkelord er trivsel, nysgjerrighet, positiv samhandling og arbeidsglede.


© 2018 Retail Future. All Rights Reserved.