Styrearbeid

hjelp i styrerStyrearbeid innen kjedevirksomhet, enkeltbedrifter eller hos leverandører til varehandelen og servicebransjen

Vi har bred praktisk erfaring fra styrearbeid i kjeder og enkeltbedrifter innen varehandel og servicebransjen i Norge og Skandinavia - enten som styreleder eller styremedlem. Vi har også sittet tett på leverandørutvikling i arbeidet med å utvikle hele verdikjeden.

Et eksternt styremedlem som ikke har kommersielle interesser av driften - utover det å utvikle virksomheten som lønnsom muskel for eierne - kan ofte bidra til å forene gode krefter og fjerne
uproduktive motsetninger.

Ta kontakt for nærmere avstemming av behov og ønsket profil. Vi besitter et godt nettverk av dyktige kandidater som kan være aktuelle til ditt styre.


Sparringspartner
Rollen som kjede-/virksomhetsleder er ofte en ensom rolle. Å knytte til seg en ekstern sparringspartner med erfaring fra drift og de ulike faser i en kjedes/virksomhets livssyklus, kan derfor være svært nyttig. Alle partnere i Retail Future har omfattende erfaring fra praktisk drift - både ned- og oppturer. Vi benyttes i dag som sparringspartnere for kjede-/virksomhetsledere i ulike bransjer.


© 2018 Retail Future. All Rights Reserved.