Franchise blir mer og mer vanlig og populært som drifts-, organisasjons- og forretningsmodell. Mange av de mest suksessfulle kjeder/virksomheter i dag er bygget ved hjelp av franchise.

Mange tror at franchise er en enkel "snarvei til suksess". "La oss få tak i en standard franchisekontrakt, tilpass den til vår virksomhet, og sett igang" hører vi mange si. Sannheten er noe ganske annet om man vil lykkes.

Et vellykket franchisekonsept handler om å ha en modell hvor franchisetaker får frihet til å drive sin egen virksomhet, med et unikt definert konsept, effektiv og lønnsomt. Samtidig vil franchisegiver få frihet til å drive med utvikling, oppfølging og ytterligere lønnsomhetsforbedringer. Denne friheten må imidlertid alltid ta utgangspunkt i kundens behov samt ha tydelige dokumenterte rammer og kjøreregler:

  • Hvem er kunden?
  • Hva skal leveres for å dekke kundens behov?
  • Hvordan skal man levere?
  • Hvordan samarbeider man?
  • Hvilke gevinster skal deles?

Vi i Retail Future har praktisk og opertativ erfaring fra utvikling og drift av franchise. Vi har fått erfare, på godt og vondt, om hvor viktig det er å ha tenkt igjennom og dokumentert ovenstående punkter.

Vi har sittet i "din stol" selv, og vil kunne hjelpe deg med å gjøre de rette tingene med en gang. 

 

 

 

franchise utvikling og drift