strategi og konseptutviklingDen som ikke vet hvor han skal, havner som regel et annet sted.

Å ha klare mål, strategier og prioriteringer
Vi i Retail Future blir ofte benyttet til å stille vanskelige spørsmål rundt bedriftens strategier. Er de tydelige - realistiske - ajour med virkeligheten - omforente - kjente - verdige vår beste innsats? Vi tror på en klar og inspirerende visjon, en presis forretningside, noen kjerneverdier og prioriterte strategiske hovedområder virksomheten skal arbeide etter for å betjene målene. 

Strategisk analyse
Som for en god orienteringsløper, er det viktig å vite hvor bedriften står før vi staker ut ny kurs mot nye mål. Til det benytter vi grundige analysemetoder, som sikrer at de som skal sette nye mål og gjennomføre fine planer har samme oppfatning av utgangspunktet.  I kartleggingsfasen og det videre arbeid, involverer vi derfor gjerne styret, ledergruppen og andre nøkkelpersoner.

Differensiering - posisjonering
I dagens marked har alt for mange kjeder en uklar profil i kundens øyne. Hvorfor skal kundene velge deg? Vi i Retail Future hjelper deg til å finne frem til hvordan ditt kjedekonsept kan skille seg positivt ut fra dine argeste konkurrenter - hviken posisjon du ønsker din kjede skal ha hos forbruker. Hva vil du være - for hvem?

Praktisk tilnærming - å lykkes i butikk
Vår tilnærming til strategiarbeidet er praktisk rettet. Basert på egne erfaringer og samspill med oppdragsgiver, utvikler vi operative strategier som skaper entusiasme, som butikkene forstår og kan gjøre til sine egne.

Lønnsomhet
Selv om det er en selvfølge - men bare for å ha sagt det - alt strategiarbeid er tuftet på prinsippet om å skape økt lønnsomhet.